Thursday, 9 July 2015

Новият дуализъм на Сърбия: повече прагматизъм?

Мой коментар за актуалните обществени и политически процеси в Сърбия е достъпен на сайта на ИРМИ.